Biblioteca i bibliografia

biblioteca umh

Recursos de la biblioteca de la Universitat Miguel Hernández

Com a alumnes del màster podreu accedir als recursos de la biblioteca de la Universitat Miguel Hernández en el següent enllaç http://publicaciones.umh.es/

Per a poder entrar cal identificar-se igual que per a una altra documentació del Màster

Es disposa de recursos com::

Principals plataformes i Bases de Dades

Llistat alfabètic de revistes i altres bases de dades

Llibre electrònic a través de la plataforma i-llibre

En cas de problemes es pot contactar amb: biblio.ccsalud@umh.es o biblio_inves@umh.es

 biblioteca sant joan

=================================================

Llibres online disponibles per als alumnes del Màster

David G. Kleinbaum, Kevin M. Sullivan, Nancy D. Barker. A Pocket Guide to Epidemiology

Kathryn J. Hannah,  Marion J. Ball. Health Informatics (formerly Computers in Health Care)

M. Gail, K. Krickeberg, J. Samet, A. Tsiatis, W. Wong. Statistics for Biology and Health