Curs Excel

Bànner Màster en Investigació en Medicina Clínica

 

Prerrequisits: Navegador Web actualitzat (es recomana últimes versions d’Explorer, Chrome o Firefox), Flaix Player actualitzat i sistema per a àudio (Altaveus o auriculars).

Per a visualitzar les classes del curs segueix els enllaços indicats o copia’ls en el teu navegador:

  1. Conceptes d’Excel i els formats d’arxiu https://connect.umh.es/p61137643/
  2. Especificar, editar dades, aplicar format i estructura als fulls de càlcul https://connect.umh.es/p41405670/
  3. Fórmules i funcions https://connect.umh.es/p92001730/
  4. Funcions estadístiques I https://connect.umh.es/p90385762/
  5. Funcions estadístiques II https://connect.umh.es/p87175441/
  6. Tables  https://connect.umh.es/p99392469/
  7. Esquemes  https://connect.umh.es/p40541317/
  8. Gràfics https://connect.umh.es/p44806010/
  9. Ordenar i filtrar https://connect.umh.es/p32969559/

PRESENTACIONS

01_Conceptes _i_format_d’_arxiu.pdf

02_Format_i_estructura.pdf

03_Fórmules_i_funcions.pdf

04_Funcions Estadístiques I.pdf

05_Funcions Estadístiques II.pdf

06_Taules_llestes.pdf

07_Esquemes.pdf

08_Gràfics.pdf

09_Ordenar_filtrar.pdf

PRÀCTIQUES

P1 - enunciat conceptes i formats d’arxiu.pdf

P2 – enunciat format condicional.pdf

P3.1 – enunciat funció cercarv y cercarh.pdf

P3.2 – enunciat pràctica funció sumar si.pdf

P4 – enunciat funcions estadístiques I.pdf

P5 – enunciat pràctica funcions estadístiques II.pdf

P6 – enunciat practica taules.pdf

P7 – enunciat practica Esquemes.pdf

P8.1 – enunciado práctica gráficos.pdf

P8.2 – enunciat pràctica gràfics II.pdf

P9 – enunciat practica Ordenar i Filtrar.pdf

cercarv i cercarh.xlsx

quartils.xlsx

desviacion estandar.xlsx

Esquema.xlsx

formats condicionals.xlsx

Funcions estadístiques II.xlsx

gràfics.xlsx

MEDIANA.xlsx

TABLA_Despeses_edifici_UMH.xlsx

variància.xlsx

conceptes i formats d’arxius.xlsx

sumar si.xlsx

SOLUCIONS PRÀCTIQUES
solucions pràctiques excel máster.xlsx